Skip Navigation Links

» Bacteriology & Mycology Division

Bacteriology & Mycology Division

List of Student

PhD Students

2013-2014

 1. Dr. Karthik K.

2014-2015

 1. Dr. Rajat Varshney
 2. Dr. Stenzin Zodany
 3. Dr. Mamta Singh

2015-2016

 1. Dr. Aprajita Das
 2. Dr. Bhuvana Priya
 3. Dr. Madhu Mishra
 4. Dr. Mohd. Mashooq
 5. Dr. Suman Verma

2016-2017

 1. Dr. Sabita Behra
 2. Dr. Shumaila Malik
 3. Dr. Shivvaran Singh
 4. Dr. Bhutediya Jitendra

2017-2018

 1. Dr. Awadesh Prajapati
 2. Dr. Lahari Laddika
 3. Dr. Subhashree Nayak
 4. Dr. J Marcia Asmi
 5. Dr. Chayanika Das
 6. Dr. Varsha Paladank
 7. Dr. Sivasankar P
 8. Dr. Nikunj Prakashbhai Patel
 9. Dr. Deepak Praveen raj
 10. Dr. Paravaiz Sikander Dar
 11. Dr. Arfa Fayaz
 12. Dr. Pallavi Deol
 13. Dr. Anand Kushwaha
 14. Ashwani Ramesh R Chaple

MVSc Students

2016-2017

 1. Dr. Rabia Hasan
 2. Dr. Shailendra Gupta
 3. Dr. Sarvana Kumar K
 4. Dr. Anit Kumar
 5. Dr. Sonu S. Nair
 6. Dr. Amit Singh

2017-2018

 1. Dr. Anbazhagan S
 2. Dr. Samia Irshad
 3. Dr. Renu Chauhan
 4. Dr. Athira V
 5. Dr. Abhinayak
 6. Dr. Sethulakshmi B
 7. Dr. Bindu S
 8. Dr. Safoora Kashafi
 9. Dr. Basit Nazir
 10. Dr. Muzamil Bashir
 11. Dr. Hansmeet Kaur
 12. Dr. Mudasir Mohd Rather
 13. Dr. Tripti Pande
 14. Dr. Chayna Singha Mahapatra
© 2014 reserved with IVRI