» Biochemistry & Food Science Section

List of Students

S.No. MVSc PhD.
1. Dr Amit Kumar Pandey Dr Sumit
2. Dr S.Murgavel Dr Pratiksha
3. Dr Anantha Krishna L.R Dr LaxmiPrasanth
4. Dr Vishwanatha Reddy.A.P Dr K.Padmabath (Temporary dropping)
5. Dr Ghorpade Prabhakar.B Dr Roda Venkateswarlu (Temporary dropping)
6. Dr Amir Kumar Samal Dr Sujata Sahoo (Temporary dropping)
7. Dr Vedamurthy.G.V Dr B.V.Sunil Kumar
8. Dr a.Harikrishna Pillai Dr.Kh.Victoria Chanu (Temporary dropping)
9. Dr Bahire Sanghartha Dr Ajeet Kumar
10. Dr Vijay.N Dr Ramesh D
11. Dr Sadeesh EM
12. Dr Shynu.M
13. Dr Aswani Kumar